Zasiłki i świadczenia socjalne w Polsce

Zarobki w Polsce wzrosły w ostatnich miesiącach  ubiegłego roku i w całym 2008 roku dosyć znacznie. GUS podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2008 r. wyniesie  3.096,55 zl i jest wyższe od poprzedniej średniej kwartalnej o 128 zt. Od tej wartości zależą różne płatności, należności, obowiązki, które także sporo wzrosną. Przez trzy miesiące, od 1 marca do 31 maja 2009 r., wynoszą:

Limity zarobków: pracujący renciści i emeryci mogą „bezkarnie” zarobić 70 proc. owej średniej, a jeśli ich dochody wyniosą powyżej 130 proc, wówczas będą mieli zawieszone świadczenie zaś wpływy między tymi dochodami spowodują zmniejszenie wypłat. Nie dotyczy to emerytek powyżej 60 lat i emerytów, którzy ukończyli 65 lat.

Przypominamy, że:

1.  70 procent przeciętnego wynagrodzenia wynosi – 2.167.60 zł,
2.  130 procent jego kwoty równe jest – 4.025,50 zł.

Dobrowolne „chorobowe”: podstawa składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe   (np. dla osób prowadzących   działalność gospodarczą) może być do 250 proc. średniej,  czyli wynieść – 7.741,40 zł.

Zasiłekchorobowy: jego podstawa – dla potrzeb świadczenia  rehabilitacyjnego – będzie waloryzowana w II kwartale 2009 r., bo jej wskaźnik (stosunek średniej z IV kw. ub. r. do średniej w II kw. ub. r.) przekroczył 100 proc. i równa się 104,92 proc.

Renta socjalna: zawiesza się ją za miesiąc, w którym ktoś miał przychody wyższe niż 30 proc. średriej -928,97 zł.

Zasiłek pogrzebowy: wypłacany jest w wysokości 200 proc. średniej krajowej i teraz wynosi- 6.193,10 zł.

Płaca młodocianych: z umową o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1.03. do 31.05.09 r. nie może być niższa miesięcznie niż: 123,86 zł wl roku nauki (4proc. średniej), 154.83 zł w II roku (5 proc.) i 185,79 zł w III roku (6 proc). Gdy młodociany przyucza się do określonej pracy – nie mniej niż 123,86 zl.

Limity przedemerytalne:
(przysługujące kobietom w wieku 56 lat i mężczyznom w7 wieku 61 lat o długim stażu zatrudnienia, zredukowanym z pracy nie ze swej winy):

od 1 marca 2009 r.  kwoty przychodu wynoszą: –  dopuszczalna kwota miesięczna (50 procent średniej za 2008 rok) wynosi -1.471,94 zl; zaś dopuszczalna roczna -17.663,28 zł. – graniczna miesięczna (70 proc. średniej za 2008 r.) -2.060,72 zł; roczna-24.728,64 zł.

Średnia całoroczna:
w 2008 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie  wyniosło 2.943,88 zł.

Kwota bazowa: średnia netto za ub. rok, służąca do obliczania i przeliczania emerytur i rent – równa jest 2.578,26 zł (wzrost o prawie 303 zł!).

Płace: realny wzrost wynagrodzeń w 2008 r. w stosunku do 2007 r. wyniósł 6 proc.Zobacz podobne

 • Świadczenia socjalne za granicą
 • Praca w Szwecji
 • Własna firma, działalność gospodarcza w Niemczech
 • Ile kosztują studia w Europie?
 • Unijne możliwości pracy za granicą
 • Czy praca w Niemczech przyciągnie polaków?
 • Legalna praca we Francji – formalności
 • Written by:

  Leave a Reply

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  *
  = 4 + 8