Praca sezonowa i tymczasowa w Polsce

Wakacje to dla ciebie doskonała okazja, żeby zarobić lub dorobić. Gwałtownie wzrasta wtedy zapotrzebowanie na pracowników zarówno sezonowych, jak i tymczasowych. Pracowników potrzebują gospodarstwa rolne i ogrodnicze, firmy budowlane, hotele i pensjonaty a także kawiarnie, restauracje i puby. Poszukiwani są także pracownicy tymczasowi do prac biurowych, najczęściej na zastępstwa, gdy zatrudniony na stałe pracownik zachoruje, jest na urlopie wypoczynkowym czy macierzyńskim. Z pomocy pracowników sezonowych i tymczasowych korzystają też firmy zajmujące się produkcją sezonową, np. wytwórnie lodów czy przedsiębiorstwa mrożące owoce i warzywa.

Praca sezonowa się opłaca
Lato to najgorętszy sezon w wielu firmach. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zatrudnianie pracowników na tak długo, jak jest to uzasadnione cyklem produkcji czy konkretnym zadaniem. To sposób coraz częściej stosowany przez przedsiębiorców i doceniany przez osoby poszukujące pracy. Ta forma zatrudnienia opłaca się wszystkim. Firmom, bo oszczędzają czas i pieniądze, ponosząc koszty zatrudniania pracowników tylko przez określony czas. Zatrudnionym sezonowo taka praca daje możliwość dodatkowego zarobku i zdobywania kolejnych doświadczeń zawodowych, a czasami jest szansą znalezienia zatrudnienia na stałe.  Natomiast agencje pracy tymczasowej za znalezienie pracowników biorą marżę.

Jaka umowa przy pracy sezonowej
Choć w przepisach prawa nie ma precyzyjnej definicji pracy sezonowej, przyjmuje się, że jest to praca uzależniona od pory roku i warunków atmosferycznych, która trwa przez określony czas. Jednak nawet gdy jest to praca tylko na kilka tygodni, powinieneś zadbać o zawarcie umowy na piśmie, która określi prawa i obowiązki twoje i pracodawcy Praca sezonowa może być wykonywana na podstawie:

 • umowy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy oraz na okres próbny – wówczas obowiązują przepisy kodeksu pracy,
 • umowy o pracę tymczasową – wówczas obowiązują przepisy ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, a stroną umowy jest agencja pracy tymczasowej.

Jakie prawa przysługują pracownikowi sezonowemu
Jeśli jesteś pracownikiem sezonowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, przysługują ci takie same prawa, jak każdemu innemu pracownikowi, nawet jeżeli jest to umowa terminowa. Jeśli natomiast jesteś zatrudniony na podstawie przepisów cywilnoprawnych, wówczas obowiązuje swoboda umów i strony same ustalają, jakie prawa i obowiązki będą je łączyły. Pracownikowi sezonowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje:

 • prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do czasu, na jaki umowa została zawarta,
 • prawo do wynagrodzenia, które powinno się składać z tych samych elementów co wynagrodzenie innych pracowników firmy,
 • prawo do wynagrodzenia za czas choroby,
 • prawo do premii,
 • prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • wliczenie czasu pracy do stażu pracy pracownika,
 • przedłużenie umowy do dnia porodu,
 • prawo do uzyskania świadectwa pracy,

Zarobki w pracy sezonowej
Jako pracownik sezonowy masz prawo do takiego samego wynagrodzenia, jak inni pracownicy firmy wykonujący dokładnie takie same zadania. Jeżeli pracownicy w firmie mają prawo do premii regulaminowej, a ty spełniasz wszystkie warunki wymagane do jej uzyskania, taka premia będzie ci też przysługiwała. Jeśli będziesz wykonywał pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy, pracodawca powinien wypłacić ci dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Natomiast gdy jesteś zatrudniony na podstawie przepisów cywilnoprawnych, wówczas obowiązuje swoboda umów i strony same ustalają, jakie prawa i obowiązki będą je łączyły.

Ile można pracować?
Do pracowników sezonowych stosuje się wszystkie przepisy o czasie pracy. Jednak okres rozliczeniowy, który nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy, w przypadku pracowników sezonowych zatrudnionych w rolnictwie i hodowli może być wydłużony do 6 miesięcy, a jeżeli jest to dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi mającymi wpływ na przebieg procesu pracy – nawet do 12 miesięcy.

W przypadku pracy sezonowej pracodawca musi:

 • skierować pracownika na wstępne badania lekarskie lub badania sanitarno-epidemiologiczne
 • zapewnić pracownikowi szkolenie z zakresu BHP
 • zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej
 • poinformować pracownika o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, w jakim terminie będzie mu wypłacane wynagrodzenie, przysługującym urlopie, długości wypowiedzenia, sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy, pracy w nocy
 • zgłosić pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych (w ciągu 7 dni)
 • wypłacić dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
 • przestrzegać zasad równego traktowania

Pracownik tymczasowy
Pracę sezonową najłatwiej możesz znaleźć za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Jeżeli jakaś firma potrzebuje takiego pracownika, zwraca się do agencji i podpisuje z nią umowę dotyczącą skierowania do pracy pracownika tymczasowego. Wcześniej agencja przeprowadza rekrutację, biorąc pod uwagę potrzeby pracodawcy.  Następnie informuje wybranego kandydata o uzgodnieniach z pracodawcą i – jeśli jest on zainteresowany – agencja zawiera z nim umowę o pracę – najczęściej na czas  określony lub na czas wykonania określonej pracy Następnie agencja kieruje pracownika do pracodawcy Ten wyznacza mu zadania i kontroluje ich wykonywanie, ale nie może (nawet ze względu na swoje uzasadnione potrzeby) powierzać pracownikowi tymczasowemu innej pracy niż określona w jego umowie o pracę. Po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej pracodawca może zaproponować mu podpisanie umowy o pracę.

Krok po kroku
• zgłaszasz się do agencji pracy czasowej osobiście lub wysyłasz CV pocztą, e-mailem, faksem
• agencja rejestruje cię w swojej bazie danych
• czekasz na zawiadomienie z agencji (najczęściej telefoniczne, że masz pracę)
• podpisujesz w agencji umowę i zostajesz skierowany do pracodawcy
• pracodawca potwierdza ci przepracowane godziny, a agencja wypłaca wynagrodzenie

Jakie obowiązki ma agencja pracy tymczasowej:
• ustala z firmą wysokość twojego wynagrodzenia,
• wypłaca ci zarobione pieniądze,
• odprowadza za ciebie składki na ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
• prowadzi akta osobowe i przechowuje dokumentację pracowniczą,
• w porozumieniu z pracodawcą ustala ci urlop wypoczynkowy oraz wypłaca ci wynagrodzenie lub ekwiwalent pieniężny za urlop,
• wydaje ci świadectwa pracy.

Pracownik tymczasowy ma swoje prawa
Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym, twoim pracodawcą nie jest firma, w której przyjdzie ci pracować, ale agencja, do której się zgłosiłeś. To ona podpisuje z tobą umowę, i to ona z tobą się rozlicza, kieruje na badania lekarskie, opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, a na koniec wręcza świadectwo pracy Swojemu klientowi, czyli pracodawcy, wystawia fakturę za usługę. Ten zaś wyznacza ci zadania i kontroluje ich wykonywanie. W okresie wykonywania pracy tymczasowej nie możesz być traktowany gorzej niż pracownik firmy zatrudniony na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Masz prawo do takiego samego wynagrodzenia, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, przysługuje ci urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie w czasie choroby. Nie wolno zatrudniać cię przy pracach szczególnie niebezpiecznych, a firma nie może ci powierzyć innej pracy niż określona w umowie. Jeśli się sprawdzisz, pracodawca może cię później zatrudnić na stałe.Zobacz podobne

 • Praca sezonowa
 • Praca sezonowa we Francji
 • Praca sezonowa za granicą
 • Praca w Niemczech przy zbiorze szparagów – znów się opłaca
 • Praca sezonowa, dla studentów w Niemczech
 • Legalna praca w Szwecji, formalności
 • Praca we Francji
 • Written by:

  One Response to “Praca sezonowa i tymczasowa w Polsce”

  1. 08-01-2011 at 10:07, andrzej says:

   witam; mam pytanie zwiazane wlasnie z urlopem wypoczynkowym,jestem zatrudniony przez holender.biuro posred.pracy tymczasowej,brutto mam powyzej 10 euro na godz.netto pow.9.50/h i vakantietoeslag 8%tj.mies.133,63 euro ale za urlop nie otrzymuje tych pieniedzy ,nie rozumiem czemu .prosze owyjasnienie tej sprawy;;;

  Leave a Reply

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  *
  = 5 + 3