Praca dla nieletnich

Jeśli ukończyłeś jeszcze szesnastego, a nie przekroczyłeś osiemnastego roku życia w świetle obowiązującego prawa jesteś tzw. młodocianym pracownikiem. Jak każdemu obywatelowi przysługują ci wówczas  pewne szczególne prawa, a każda zatrudniająca Cie firma ma wobec ciebie określone zobowiązania. Jako młodociany pracownik możesz starać się o pracę przy wykonywaniu lekkich prac – przy czym praca lekka nie może być zagrożeniem dla twego życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego nie może także utrudniać ci nauki, wykaz lekkich prac określa twój pracodawca w regulaminie pracy (lub w osobnym akcie, jeśli nie ma regulaminu pracy) po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy i zatwierdzeniu przez inspektora pracy. Zanim rozpoczniesz pracę, pracodawca jest obowiązany zapoznać cię z wykazem tych prac. Natomiast nie wolno zatrudniać cię przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

Co Ci przysługuje?

 • nie możesz pracować dłużej niż 6 godzin na dobę (jeśli nie masz jeszcze 16 lat) lub 8 godzin na dobą (jeśli masz więcej niż 16 lat)
 • do czasu pracy wlicza się cały czas nauki (w wymiarze wynikającym z obowiązującego programu zajęć szkolnych) bez względu na to. czy nauka odbywała się w godzinach pracy, czy po godzinach pracy
 • nie możesz pracować w godzinach nadliczbowych – pracodawca nie ma prawa cię zatrudnić nawet za twoją zgodą nie możesz pracować w porze nocnej
 • obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudniania młodocianych pracowników w porze nocnej, czyli między 22 a 6 rano
 • masz prawo do 30 minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, jeżeli w ciągu doby pracujesz dłużej niż 4,5 godziny masz prawo do nieprzerwanego 14-godzinnego odpoczynku w porze nocnej
 • masz prawo do 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu tygodnia, w tym w niedzielę masz prawo do 12 dni urlopu wypoczynkowego po 6 miesiącach od rozpoczęcia pierwszej pracy, a po roku do urlopu w wymiarze 26 dni
 • pracodawca ma obowiązek udzielić ci w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy (przy czym okres urlopu bezpłatnego wlicza się do stażu pracy)Zobacz podobne

 • Brak podobnych wpisów
 • Written by:

  One Response to “Praca dla nieletnich”

  1. 22-05-2012 at 18:33, wojciech says:

   czy będzie nocleg wyrzywienie i jakie wynagrodzenie

  Leave a Reply

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  *
  = 3 + 1