Jak wypełnić PIT i rozliczyć się z zarobków

Minął rok i znów trzeba wrócić do tematu podatków wypełnić znienawidzone PIT-y. Zwłaszcza że jest początek marca i pewnie większość z Państwa dostała już podstawy do rozliczeń, czyli PIT-y od swych pracodawców, z ZUS, od innych płatników, w których będą dane o przychodach, kosztach ich uzyskania, odprowadzonych zaliczkach oraz składkach ubezpieczeniowych i zdrowotnych. Te ostatnie po raz pierwszy można także odliczyć, gdy były zapłacone w innym kraju UE. Pora więc, by iść do urzędu skarbowego i wziąć odpowiednie formularze do wypełnienia. Można je też ściągnąć z Internetu. A jakie będą konieczne? To już zależy od rodzaju przychodów, jakie się miało w 2008 r. i od ulg, z których można skorzystać.

Oto podstawowy zestaw formularzy PIT:

PIT-37 – przeznaczony jest dla wszystkich, którzy opodatkowują swoje dochody indywidualnie albo razem z małżonkiem bądź jako samotni – z dziećmi, i ci, którzy zaliczki na podatek płacili za pośrednictwem zakładów pracy, ZUS.

PIT-36 – wypełniają osoby, które zaliczki na podatek dochodowy wpłacały samodzielnie, na przykład przedsiębiorcy rozliczający się według skali, rodzice, którzy muszą doliczyć dochody małoletnich dzieci (renta rodzinna) czy osoby uzyskujące dochody za granicą.

PIT-36 – prowadzący działalność gospodarczą opodatkowani liniowo.

PIT-38 – dotyczy wszystkich, którzy osiągnęli zyski giełdowe objęte stawką liniową 19 proc, np. sprzedali papiery wartościowe.

PIT-28 — składają opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Do PIT-ów podstawowych są jeszcze załączniki:

PIT/D do PIT-36 i PIT-37 - gdy ma się odliczenia wydatków mieszkaniowych (także ulga odsetkowa) od dochodu albo od podatku. Małżonkowie – obojętnie czy rozliczają się razem, czy indywidualnie składają jeden PIT/D

PIT/2K – do PIT-28, PIT-36 i PIT-37 informuje o wysokości wydatków związanych z inwestycją (w tym udokumentowanych fakturami od podatników VAT nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku).

PIT/0 – do PIT-36 i PIT-37 i PIT-28 - informujący o odliczeniach od dochodu i od podatku innych niż mieszkaniowe. Jest to np. ulga rehabilitacyjna, darowizny, Internet, ulga na dzieci.

PIT/ZG – informuje o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym za granicą podatku.

Ważne dla pracujących za granicą – Niektórych nie ma w kraju w czasie składania zeznań, a niektórzy już wrócili z zagranicy, ale pracowali tam (także na zleceniu, na własny rachunek itd.) w 2008 r. Jeśli jesteś w takiej właśnie sytuacji, masz obowiązek wypełnić PIT/ZG. jako załącznik do PIT-36. PIT-36L lub PIT-38. Gdy jednak pracowałaś w Polsce, a z zagranicy przysyłali za to zapłatę, to rozliczasz ją krajowo. bez PIT/ZG.

Załącznik ten jest informacją o dochodach z zagranicy. które rozlicza się także w Polsce (niezależnie od metody unikania podwójnego opodatkowania) i o zapłaconym od nich podatku. Ów podatek podajesz w złotówkach. Sama wszystko przeliczasz: według kursu kupna waluty, ogłaszanego przez bank. z którego usług korzystasz albo według średniego kursu NBP z dnia uzyskania tych przychodów.

A co zrobić, jeśli miało się dochody w różnych walutach (np. w euro. w koronach itd.). pytają czasem nasi Czytelnicy. W takiej sytuacji dla każdej z nich trzeba wypełnić odrębny załącznik, nawet gdy wypłaty były w jednym kraju. Jeśli ktoś rozlicza się z małżonkiem, to każde z nich sporządza oddzielny PIT/ZG.

PIT/ B – razem z zeznaniem PIT-36 i PIT-36L Składasz jeśli prowadziłaś pozarolniczą działalność gospodarczą.

PIT/Z – dla początkujących przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia w art. 44 ustęp 7a ustawy tzw.

podatkowej.

PIT/M – do PIT-36 rozliczenie wraz z dochodami małoletnich dzieci.

Najczęstsze błędy w PIT-ach

Gdy już wybierzesz właściwy formularz, pamiętaj o starannym jego wypełnieniu już od pierwszej strony, bo w tym miejscu tradycyjnie już w zeznaniach pojawiają się błędy. Zatem na pierwszej stronie wpisujesz m.in.:

 • własny numer NIP.
 • własny numer PESEL
 • rok, za który właśnie składasz zeznanie,
 • sposób opodatkowania, (rozliczasz się samodzielnie lub z małżonkiem),
 • cel złożenia zeznania (roczne, korekta poprzedniego).
 • informacje o załącznikach (PIT/D. PIT/O).

Na ostatniej zaś stronie zeznania musisz pamiętać o złożeniu swego podpisu, a w razie wspólnego opodatkowania ze współmałżonkiem o podpisach obojga. Wszystkie faktury czy dowody wpłat dotyczące rozliczeń za 2008 r., a także inne dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia zeznania podatkowego masz obowiązek przechowywać 5 lat, licząc od końca 2009 roku. czyli do końca 2014 r. Tyle bowiem czasu urząd skarbowy ma prawo sprawdzić twój PIT.

Jeśli ze złożonej deklaracji wynika, że skorzystałaś z przysługującej ci ulgi. to organ podatkowy może się do ciebie zwrócić o przedstawienie dokumentów (czasem ich kserokopii), które potwierdzą prawo do wykazanych odpisów.Zobacz podobne

 • Zarobki w Niemczech
 • Praca na Cyprze
 • Praca w Holandii
 • W Szwecji zeznanie podatkowe można składać przez SMS
 • Legalna praca w Irlandii, formalności
 • Zasiłki i świadczenia socjalne w Polsce
 • Kto znajdzie pracę w Belgii?
 • Written by:

  2 Responses to “Jak wypełnić PIT i rozliczyć się z zarobków”

  1. 04-02-2011 at 19:24, ...... says:

   Polecam wysyłanie PIT-ów przy internet. W tamtym roku wysłałam i jestem bardzo zadowolona. Wszystko jest wyjaśnione w miarę dokładnie i oczywiście nie musiałam jechać do urzędu ;) W tym roku jest to o tyle łatwiejsze, że nie trzeba już mieć pełnomocnictwa i podpisu elektronicznego..

  2. 16-11-2011 at 12:48, Juliusz says:

   Nie mogę uzyskać wiarygodnego wyjaśnienia , jak wypełnić PIT36 i PIT/ZG, jeżeli w ramach przyznanej mi emerytury ze Szwecji , otrzymuję
   przekazy z tego kraju w wymiarze netto,po odliczeniu 25% podatku .Nie znam dokładnie wartości brutto, oczywiście mogę dodać 25% i teoretycznie będzie to żądana wartość, ale przecież dochodzą do tego
   opłaty bankowe za transfer. W U.S. doradzono mi , aby pominąć poz. 8. -inne źródła dochodu( w tym emerytury i renty z zagranicy) a
   uzyskany w ten sposób dochód dodać do pkt.H (obliczenie podatku) jako dochód osiągnięty za granicą poz.168 i w ten sposób wyznaczyć podstawę
   obliczenia podatku.

  Leave a Reply

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  *
  = 5 + 3