Pierwsza praca, pierwszy fundusz

Jeśli w ostatnim półroczu zaczęłaś pierwszą w życiu pracę lub działalność gospodarczą, to powinnaś w ciągu 7 dni zgłosić się do wybranego przez siebie otwartego funduszu emerytalnego (ofe). Jeśli tego nie zrobiłaś, to ZUS przypomniał ci o tym, oczekując, że sama wybierzesz ofe do 10 stycznia.

Jeżeli nic podjęłaś tej decyzji, to 30 stycznia br. los cię wyręczy i przydzieli ci któryś i pięciu funduszy wskazanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Są to: A1G, Generali, PKO, Pocztylion, Polsat. Losowanie dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r. z wyłączeniem studentów i uczniów do 26. roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie.

Po losowaniu ZUS informuje poszczególne ofe o jego wynikach, a fundusze z kolei mają obowiązek poinformowania swoich nowych członków. Również ZUS prześle informacje do zainteresowanych, do którego funduszu trafili. Losowania są otwarte i odbywają się w siedzibie centrali ZUS (Warszawa, ul. Czerniakowska 16). Każdy może przyjść i towarzyszyć losowaniom. Błyskawicznie przeprowadza je komputer i od razu wiadomo, kto do którego funduszu trafił.

30 stycznia br. w centrali ZUS odbędzie się losowanie do jednego z pięciu otwartych funduszy emerytalnych.

Składki wpływające do ZUS, które z mocy ustawy powinny być przekazane do otwartego funduszu emerytalnego, zapisywane są na koncie w ZUS i zostaną przelane na rachunek ubezpieczonego w tym wylosowanym funduszu. Przekazanie składek w wartości nominalnej nastąpi nie później niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po losowaniu. Osoba, dla której fundusz został wyznaczony w drodze losowania, a która aktualnie nie ma tytułu do ubezpieczeń społecznych (nie jest zatrudniona, nie wykonuje umowy zlecenia, nie prowadzi działalności itp.), nie jest zobowiązana do samodzielnego opłacania składek. Część składki na ubezpieczenie emerytalne (czyli 7,3 proc. podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie), która wpłynie z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym w przyszłości, zostanie przekazana na rachunek ubezpieczonego w wyznaczonym otwartym funduszu emerytalnym.

A jeśli ktoś po tym losowaniu podejmie pierwszą pracę w życiu i sam nie wybierze otwartego funduszu emerytalnego, to będzie losowany w końcu lipca.Zobacz podobne

 • Jak odnieść sukces w pracy
 • Własny biznes – skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy?
 • Oferty pracy, ogłoszenia – gdzie jeszcze szukać posady?
 • Praca jako Au pair
 • Oferty pracy za granicą? Znajdziesz je w Internecie
 • Praca stała za granicą
 • Praca sezonowa we Francji
 • Written by:

  Leave a Reply

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  *
  = 4 + 3