Własny biznes – skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy?

Masz pomysł na biznes? To więcej niż połowa sukcesu. Brakuje ci pieniędzy na jego realizację? To nie jest przeszkoda. Fundusze z Unii Europejskiej, rządowe programy wspierania małych firm czy lokalne inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości są szansą dla osób takich jak ty.  Skorzystaj z niej!

Firma, która nie wymaga żadnych inwestycji, to utopia. Każde przedsiębiorstwo, nawet najmniejsze, aby wystartować, potrzebuje zastrzyku gotówki. W dodatku nigdy nie wiadomo, czy włożone pieniądze przyniosą zysk, a biznes utrzyma się na rynku. Na szczęście nie zawsze trzeba ryzykować własne oszczędności. Mamy coraz więcej możliwości korzystania z „cudzych” – unijnych lub rządowych – pieniędzy. Aby je dostać, nie trzeba mieć epokowego pomysłu, który daje stuprocentową gwarancję powodzenia. Potrzebny będzie za to dobrze przygotowany biznesplan oraz… odrobina wytrwałości, by przebyć całą formalną drogę po pieniądze na własną firmę.

DOTACJE NA START Z URZĘDU PRACY
Jednorazowy grant z urzędu pracy to zachęta dla osób bezrobotnych, by miejsce pracy stworzyły sobie same. Pieniędzy nie trzeba zwracać, nawet jeśli biznes się nie uda. Wystarczy prowadzić działalność przez dwa lata.

ILE MOŻNA DOSTAĆ
O tym, jaka kwota dotacji zostanie przyznana, decyduje komisja rozpatrująca wniosek. Maksymalnie może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (według stanu z listopada 2009 r. jest to kwota ok. 18 000 zł). Wniosek o przyznanie pieniędzy należy kierować do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia przyszłej działalności  gospodarczej. Ale uwaga: wnioskować można tylko do jednego starosty; złożenie kilku wniosków automatycznie pozbawia prawa do dotacji. Warto pamiętać, że przedsiębiorca, który otrzymał pieniądze z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie będzie mógł zawiesić jej po 12 miesiącach od rejestracji (takie prawo przysługuje wszystkim innym prowadzącym działalność gospodarczą).

O przyznanie środków na start własnej firmy może wystąpić osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna. Nie ma znaczenia, czy jest ona uprawniona do otrzymywania zasiłku, czy też nie. Musi też spełniać następujące warunki:

•    w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła przyjęcia propozycji zatrudnienia lub też innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu albo przygotowania zawodowego, a także wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych (wyjątkiem jest odmowa z uzasadnionej przyczyny, np. zdrowotnej)
•    dotychczas nie otrzymała żadnych bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych
•    wciągu roku przed złożeniem wniosku nie prowadziła firmy (istotny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a nie fakt, czy działalność rzeczywiście była prowadzona, czy pozostawała „w uśpieniu”)
•    w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
•    złożyła kompletny i prawidłowo przygotowany wniosek o dotację z załączonym biznes-planem przedsięwzięcia.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dysponuje środkami na rozwój przedsiębiorczości. O pieniądze z Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które są bezrobotne i zamierzają same dla siebie stworzyć miejsce pracy, zakładając firmę.

ILE MOŻNA DOSTAĆ
Kwota dotacji dla osób niepełnosprawnych, które jednocześnie są bezrobotne, jest uzależniona od umowy pomiędzy starostą a Funduszem. Nie może być wyższa niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (w listopadzie 2009 r. górna granica dotacji wynosiła ok. 46 000 zł).

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ
Aby dostać pieniądze z PFRON, osoba niepełnosprawna (z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) musi być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, nie pozostająca w zatrudnieniu. Starając się o dofinansowanie, trzeba przygotować wniosek oraz biznesplan przyszłego przedsięwzięcia.

FUNDUSZE Z UNII
Mogą z nich skorzystać osoby, które dopiero zamierzają uruchomić własną firmę, oraz świeżo upieczeni biznesmeni. Pomoc dla nich oferuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach działania o nazwie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo-zatrudnienia”. Początkujący przedsiębiorcy mogą też korzystać ze środków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

ILE MOŻNA DOSTAĆ
W ramach pierwszego z wymienionych programów istnieje możliwość uzyskania jednorazowej dotacji w wysokości do 40 000 zł. Informacje o tym, jakie środki są aktualnie dostępne w ramach tego programu, mają urzędy pracy. Dotacja z drugiego z wymienionych projektów zależy od liczby nowych miejsc pracy, które utworzył lub utworzy przedsiębiorca. Maksymalnie może to być:

•    100 000 zł, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 nowych miejsc pracy
•    200 000 zł, jeśli planuje się utworzenie więcej niż 2, a mniej niż 5 nowych miejsc pracy
•    300 000 zł, jeśli powstanie co najmniej 5 nowych miejsc pracy.

JAKIE WARUNK! TRZEBA SPEŁNIĆ

O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą wnioskować osoby, które:
•    mają zamiar uruchomić własną firmę i nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
•    rozpoczęły działalność nie wcześniej niż pół roku przed złożeniem wniosku – mogą wówczas ubiegać się o wsparcie tzw. pomostowe na czas pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania biznesu.

Osoba zainteresowana uzyskaniem dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej nie musi ubiegać się o dofinansowanie projektu i przechodzić całej skomplikowanej procedury aplikacyjnej. Wystarczy, że weźmie udział w szkoleniu i napisze biznesplan, który zostanie pozytywnie oceniony. O środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 mogą ubiegać się osoby fizyczne podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, które poniosły już koszty związane z działalnością. Dotacja jest bowiem wypłacana w formie refundacji połowy kosztów.


KASA Z PROGRAMU „PIERWSZY BIZNES”

Jest to forma pożyczki przeznaczonej dla ludzi młodych, którzy planują założenie własnej firmy. W odróżnieniu od innych funduszy pomocowych o pieniądze z rządowego programu „Pierwszy biznes” występować może wspólnie grupa osób zamierzających razem prowadzić działalność gospodarczą.

ILE MOŻNA DOSTAĆ
Maksymalnie do 40 000 zł na jedną osobę uprawnioną do otrzymania pożyczki. Pożyczka udzielana jest na okres do 36 miesięcy z ewentualną karencją (czasem od wypłaty pieniędzy do terminu pierwszej raty) na okres pół roku. Jej oprocentowanie jest bardzo korzystne, wynosi poniżej 3 proc. w skali roku. Po spłacie co najmniej potowy kwoty można ubiegać się o tzw. pożyczkę uzupełniającą na dalszy rozwój firmy. W chwili uzyskania pożyczki trzeba zapłacić prowizję w wysokości 1 proc. pożyczanej kwoty. Pieniądze można przeznaczyć na zakup wyposażenia, dostosowanie, remont pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności, zakup towarów, materiałów i surowców. Warto wiedzieć, że można ubiegać się o częściowe umorzenie pożyczki. Przedsiębiorca, który zatrudni w swojej firmie osobę bezrobotną na pełny etat na czas co najmniej jednego roku, może liczyć na umorzenie 30 proc. otrzymanej kwoty.

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ
O pożyczkę mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 25. roku życia, a jeśli legitymują się dyplomem magistra lub inżyniera – do 27. roku życia (o ile jednak od dnia zakończenia nauki nie upłynął jeszcze rok). Dodatkowo osoba starająca się o pieniądze musi mieć status bezrobotnego, a następnie zarejestrować działalność gospodarczą. Do wniosku o pożyczkę należy załączyć biznesplan zawierający opis przedsięwzięcia, przewidywane źródło zysków i ewentualne przeznaczenie pożyczanej kwoty. Wnioski rozpatruje Bank Gospodarstwa Krajowego, który realizuje program „Pierwszy biznes”.

POMOC Z INKUBATORA
Ma ona formę wsparcia merytorycznego i rzeczowego, a niekiedy także finansowego. Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje, których zadaniem jest pomoc dla firm rozpoczynających działalność: wprowadzenie na rynek i ochrona. Same inkubatory finansowane są głównie przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

ILE MOŻNA DOSTAĆ
Inkubatory rzadko wypłacają przedsiębiorcom gotówkę, służą raczej pomocą techniczną i merytoryczną. Zapewniają np. pomoc w pozyskaniu klientów i pracowników, udzielają porad prawnych i w zakresie księgowości. Organizują nieodpłatne szkolenia, m.in. dotyczące marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem. Nowym firmom udostępniają biuro wraz z niezbędnym wyposażeniem – a to dla początkujących przedsiębiorców oznacza spore oszczędności.

POŻYCZKA NA START Z FUNDUSZU MIKRO
Fundusz został założony przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Wspiera on rozwój małych firm, m.in. poprzez udzielanie pożyczek na korzystnych warunkach. Mogą z nich korzystać właściciele najmniejszych i najmłodszych firm, niemający szans na uzyskanie kredytu w banku.

ILE MOŻNA DOSTAĆ
Fundusz pożycza od 1000 do 150 000 zł. Przedsiębiorcy, którzy z jego oferty już korzystali, mogą liczyć na większe kwoty niż debiutanci. Oprocentowanie zależy od pożyczanej kwoty i rodzaju zabezpieczeń. Uzyskane środki trzeba przeznaczyć wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą.

JAKIE    WARUNKI    TRZEBA SPEŁNIĆ

Z pożyczki mogą korzystać matę firmy, które zatrudniają najwyżej kilku pracowników. Muszą być aktywne i prowadzić działalność, ale data rejestracji nie ma w tym wypadku znaczenia.Zobacz podobne

 • Dokumenty, pieniądze, formalności do pracy
 • Zwolnienie grupowe, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Praca w Irlandii
 • Dziwne oferty pracy dla Polaków
 • Emigracja nie wraca
 • Czy praca w Niemczech przyciągnie polaków?
 • Świadczenia socjalne za granicą
 • Written by:

  20 Responses to “Własny biznes – skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy?”

  1. 26-01-2010 at 12:40, Tomasz says:

   Witam chciał bym założyć Muzeum pojazdów zabytkowych z Warsztatem które pozwoliło by obniżyć koszt renowacji pojazdów oraz prowadził by usługi blacharskie lakiernicze tapicerskie oraz remonty silników i skrzyń biegów i renowacje dla klientów indywidualnych. Chciał bym również wprowadzić wynajem pojazdów na specjalne okazje jak śluby, studniówki itp. Na samym końcu chciał bym dodać możliwość założenia klubu którego celem było by zrzeszenie miłośników motoryzacji a osoby będące członkami klubu mogli by liczyć na zniżki oraz fachową pomoc. Prosił o opinie na temat mojego pomysłu. mój e-mail podałem jako stronę www.

  2. 26-01-2010 at 12:42, Tomasz says:

   to jeszcze raz ja mój e-mail to zawisza3@vp.pl

  3. 07-03-2010 at 17:41, Kasia says:

   Chciałabym założyć wspołnie z koleznką prywatne przedszkole w Warszawie na jakie dotacje możemy liczyć??

  4. 20-04-2010 at 21:24, Aneta says:

   Chcielibyśmy z chłopakiem otworzyć działalność gospodarczą (warsztat blacharski).Chłopak już pracuje a ja nadal się uczę.Jestem również osobą niepełnosprawną w umiarkowanym stopniu.Aby otworzyć działalność gospodarczą potrzebne są nam narzędzia i pieniądze na remont pomieszczenia,który jest naszą własnością.Na jakie możemy liczyć dofinansowania ze strony państwa.

  5. 04-05-2010 at 20:11, mariusz says:

   witam.

   w ubiegłym roku w sierpniu zgłosiłem się do bydgoskiego Urzędu Pracy. Miałem gotowy projekt na biznes. Założyłem nawet internetowy sklep – nie jako działający interes, tylko jako wzór mojego planu. Brakowało mi kasy na materiały i narzędzia.www.bizuteriabydg.intelishop.pl Mogłem z tym ruszyć natychmiast. Zaproponowali mi szkolenie w styczniu :)))))- następnym krokiem miał być biznes plan :)))), który może być, albo nie być zakwalifikowany przez szanowną komisję decydentów. Od sierpnia do stycznia to pewnie miałem trawy se nakosić, żeby z głodu nie kojtnąć. Nonszalancja urzędasów jest porażająca !!! Na co możecie liczyć ze strony państwa????? NA NIC NIE LICZCIE !!!! NIC WAM NIE DADZĄ I W NICZYM NIE POMOGĄ. STRACONE ZŁUDZENIA. MOIM POMYSŁEM NA ŻYCIE MOGĘ SOBIE PODETRZEĆ

  6. 18-08-2010 at 08:41, Ewelina says:

   Witam.Ja mam wszystko:biznesplan,lokal,kontakty tylko mi kasy brakuje :(
   Poszlam do PUP i mi powiedzieli ze kasy nie ma ani z PUP ani z UE.:(
   Na nasze panstwo nie mozna liczyc!

  7. 26-08-2010 at 15:34, marta says:

   witam, chciałabym otworzyć przedszkole bo u nas w gminie nie ma. ale nie mam kasy.na jakie dotacje mogę liczyć. jestem młodą mamą na wychowawczym.

  8. 05-09-2010 at 07:49, TOmek krk says:

   złodzieje !!!! i ciemniaki drogi narodzie, do pieca z nimi

  9. 05-09-2010 at 07:51, TOmek krk says:

   2 lata sie staram i nic !!!! niema i nie będzie kasy Polska jest bankrutem taka prawda nie oszukujmy sie . Nie moze oglosic bankructwa bo jest Państwem

  10. 07-09-2010 at 21:36, Daniel says:

   Mylicie się, pieniądze są, ale na szkolenia, które sa tylko farsą i nabijaniem kasy dla urzędzsów.Taka jest polska rzeczywistość i szacunek do Polaka.HAŃBA !!!

  11. 22-09-2010 at 20:24, Patryk says:

   Chciał bym otworzyć coś w stylu pubo-kawiarni gdzie co weekend mozna by było dobrze się zabawić w klimacie lat 60, 70, 80 itd. Ludziom w średnim wieku ( i nie tylko oczywiście) są potrzebne takie “potańcówki” bo mało ostatnio jest clubów gdzie można potańczyć, posłuchać dobrej muzyki a za razem dobrze zjeść i wypić… Oczywiście do tego jest potrzebny spory nakład pieniędzy aby kupić chociaż jakiś sprzęt audio, koncesje, wystrój i wynajem lokalu, a gdzie jeszcze opłaty i wynagrodzenia… Sam nie wiem czy nie rzucam się na głęboką wode i czy moge liczyć na jakąś większą dotacje na start???

  12. 03-10-2010 at 17:26, Jacek says:

   Jestem rozczarowany. Portale które w zamyśle reklamują się z pomocą mają w ofercie tylko szkolenia, czyli nie pomagają a doją krowę. Nie ma żadnych konkretów.

  13. 12-10-2010 at 14:13, Cuoresportivo says:

   Mam pytanie:)Jeżeli miałem otwarta dzialalnosc przez wakacje(tylko sezonowo)to czy mogę sie starac o dotacje z UE na otwarcie dzialalnosci( tym razem caloroczna) :) Proszę o odp.

  14. 22-02-2011 at 08:36, Damian says:

   Witam. Mam pytanie, planujemy z żoną otworzyć centrum spa. Mamy zgromadzone pieniądze i część kasy na budowe stosownego lokalu. Na parteże miało by być centrum spa (sauna sucha, mokra, jacuzzi, salon masażu, kosmetyczka, bania spa i solarium) na piętrze chcieliśmy zrobić mieszkanie dla nas. budynek miałby 15 na 10 metrów. Utworzylibyśmy tam 4 miejsca pracy. Potrzebowalibyśmy sporej dotacji ok 200-300tyś zł. Nadmienie, że dysponujemy podobną sumą, czyli nasz wkład byłby 50% do budowy, wykończenia, wyposażenia i działki. Czy jest możliwość dostać taką kasę? Żona jest po szkole masażu, ma kursy kosmetyczne, razem robimy teraz ratownictwo medyczne. Proszę o odpaowiedz jeśli ktoś posiada taką wiedzę. sga@vip.interia.pl

  15. 14-04-2011 at 09:01, Robert says:

   Wszystko pięknie ładnie ale tylko w reklamach lub artykułach staram się już któryś rok o jakieś środki z Unii Europejskiej i nic. Składam wnioski i cały czas mi odrzucają z UP nie mam co się starać bo pracuje , nie mam pomysłu na fundusze chyba tylko ukraść ten pierwszy milion trzeba..

  16. 11-06-2011 at 19:25, Marek says:

   posrany kraj.w up kasy nie ma ,na dotacje z unii…liche szanse.to co ja mam dac dziecku zlodzieje pierdolone…

  17. 31-07-2011 at 14:01, Grzegorz says:

   Dziekuje za kompletne i rzeczowe informacje. Szukalem tego na kilkunastu stronach ale tu jest wszystko i na temat.
   Dzieki i powodzenia!

  18. 24-06-2012 at 12:59, Michal says:

   chciałbym otworzyc sklep spozywczy i zatrudnic 1 osobe jak uzyskac dotacje na otwarcie prosze o pomoc ! michal87874@o2.pl

  19. 18-07-2012 at 21:25, Daniel says:

   chciałbym otworzyć lodziarnię/cukiernię zatrudniającą kilka osób. Na jakie dotacje mogę liczyć ?

  20. 20-02-2013 at 09:45, Piotr says:

   Witam chciał bym się dowiedzieć jaką mam szansę na otworzenie własnej działalności gospodarczej, podobno duże z tego co czytałem gdyż jestem już prawie 3 lata na bezrobotnym, mam 23 lata, w Polsce co drugi pracodawca leci w kulki i nie chce przyjmować młodych pracowników na umowę, postanowiłem sam zadbać o siebie ale nie wiem do końca jak mam się za to zabrać, z tego co zauważyłem do klubów w Polsce nie wpuszczają wyłącznie pełnoletnich, wpuszczają też dzieci po 15-16 lat, jak by się dało jeden z pomysłów to zorganizowanie klubu-muzycznego gdzie wstęp zaczynał by się od posiadania dowodu osobistego, nie było by problemów z nieletnimi pod wpływem, można by było w nim robić wieczorki dla pań z męskim striptisem i dla panów z damskim, nie jednocześnie lecz w wybrane dni, nie było by to burdelowe lecz profesjonalne, w dzisiejszych czasach coraz więcej osób uprawi taniec na róże z tego co wiem jest to sport, na którym można przy okazji zarobić, mój pomysł jest bardziej obszerny ale samemu jest cieżko zorganizować coś takiego a agencje pomagające w dostaniu dofinansowania często leca w kulki. Atutem mojego projektu jest to że młodzież pełnoletnia miała by gdzie się spokojnie napić, zrelaksować i pobawić, pod okiem wyspecjalizowanej ochrony z certyfikatem. Ochrona w polskich klubach najczęściej to albo starsi ludzie bądz wielcy i łysi panowie niemający pojęcia co takiego robi ochroniarz, myślac że to tylko jedna wielka bójka. Pozdrawiam

  Leave a Reply

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  *
  = 3 + 8