Praktyki i staże za granicą

Stażyści są w Unii Europejskiej traktowani jako pracownicy-goście. Na staż można wybrać się po to, by nabyć w wybranym zawodzie odpowiednie doświadczenie, a następnie wrócić do Polski i na miejscu szukać zatrudnienia. Można też wyjechać na staż z nadzieją na znalezienie intratnej posady w wybranym kraju. Jeśli chodzi o wymianę pracowników-gości, Polska podpisała stosowne umowy w tej kwestii z pięcioma krajami: Belgią, Francją, Luksemburgiem i Niemcami oraz Szwajcarią, która do Unii Europejskiej nie należy.

Ofert dla stażystów należy szukać w urzędach pracy bądź bezpośrednio kontaktować się z wybranymi pracodawcami. Trzeba jednak pamiętać, że poszczególne kraje stawiają różnego rodzaju wymagania – zazwyczaj dotyczą one nabytego już doświadczenia i dotychczasowej edukacji. Konieczna jest także dobra znajomość języka lub języków obcych oraz odpowiedni wiek – stażyści nie mogą mieć mniej niż 18 lat, górna granica to zaś, w zależności od kraju, 30-40 lat.

A może program?
Unijnym programem, który obejmuje kształcenie i szkolenie zawodowe, jest Leonardo da Vinci. Program ten funkcjonuje od 1994 roku, a Polska uczestniczy w nim od roku 1998. Z budżetu Leonarda finansowane są najrozmaitsze przedsięwzięcia, mające dostosować edukację zawodową do potrzeb rynku pracy. Są to więc staże i praktyki zawodowe dla uczniów, studentów i absolwentów, ale też wyjazdy zagraniczne dla kadry nauczycielskiej czy doradców zawodowych w celu wymiany doświadczeń.

W Polsce za nadzór nad Leonardem odpowiedzialna jest specjalna agencja (http://leonardo.cofund.org.pl) i to ona udziela bliższych informacji na temat możliwości wyjazdu. Agencja nie prowadzi jednak rekrutacji, a jedynie zarządza programem w naszym kraju. Działanie Leonarda zaczyna się od osoby, która chciałaby odbyć staż w wybranym przez siebie państwie Unii Europejskiej, z Unią stowarzyszonym (Bułgaria, Rumunia) lub krajem EFTA/EEA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Osoba ta musi następnie zainteresować swoim pomysłem uczelnię, organizację pozarządową, urząd pracy czy przedsiębiorstwo. Wymagania wobec wnioskodawcy mogą być różne – zależą po prostu zarówno od organizacji wysyłającej za granicę, jak i firmy, która przyjmuje na staż.

Osoby, których wyjazd dofinansowany jest z budżetu programu Leonardo da Vinci, nie płacą za podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, a nawet za dojazdy do miejsca praktyk. Pieniądze na utrzymanie przelewane są jednorazowo na ich konto lub – jeśli wyjazd ma trwać dłużej -w ratach. Przebywająca na zagranicznych praktykach osoba musi więc nie tylko umiejętnie zagospodarować przyznaną kwotę, ale również rozliczyć się szczegółowo z poniesionych wydatków (inaczej będzie musiała zwrócić dofinansowanie).Zobacz podobne

 • Praca w instytucjach UE
 • Praktyki w Wielkiej Brytanii
 • Oferty pracy, ogłoszenia – gdzie jeszcze szukać posady?
 • Praca w Luksemburgu
 • Praca sezonowa, dla studentów w Niemczech
 • Nauka i praca za granicą
 • Oferty pracy za granicą? Znajdziesz je w Internecie
 • Written by:

  Leave a Reply

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  *
  = 4 + 8