Category archive for Praca tymczasowa

Legalna praca w Hiszpanii – formalności

25 Feb 2009

Zgodnie z hiszpańskim prawem o pozwolenie na pracę w Hiszpanii należy się ubiegać jeszcze przed wyjazdem. Pamiętaj, że biurokracja rządzi się swoimi prawami – potrzebne dokumenty zacznij gromadzić odpowiednio wcześniej. Oprócz paszportu potrzebne Ci będzie zaświadczenie o niekaralności, wyniki badań lekarskich i komplet zdjęć paszportowych.

Obowiązek uzyskania wizy spoczywa tylko na osobach, które do Hiszpanii udają się na podstawie stałej umowy o pracę. Wizy nie potrzebują ani pracownicy sezonowi (do 180 dni pobytu), ani osoby, które na terenie Hiszpanii będą prowadzić działalność gospodarczą.

Praca w Grecji

23 Feb 2009

Stosunek Greków do zatrudniania pracowników z innych krajów na stałe jest – delikatnie mówiąc – chłodny. Choć po przystąpieniu do Unii Europejskiej kraj ten idzie do przodu jak burza, to jednak nadal ma stosunkowo wysoki stopień bezrobocia (ok. 10%). Pod kątem wysokości zarobków nie jest to dla nas państwo szczególnie atrakcyjne – podobnie zresztą jest z ofertami pracy. Dodatkowo Grecy, w obawie przed nadmiernym napływem pracowników z zewnątrz, wprowadzili u siebie dwuletni okres przejściowy.

Nie da się ukryć, że Grecja to kraj szczególnie atrakcyjny pod względem turystycznym. Dlatego właśnie większość proponowanych miejsc pracy wiąże się z hotelarstwem czy gastronomią, ma także charakter sezonowy. Dorobić można chociażby w restauracjach i barach (kelnerzy muszą zazwyczaj znać angielski i niemiecki), hotelach i pensjonatach (pokojówki, pomoc kuchenna, animatorzy czasu wolnego), a także przy zbiorze warzyw i owoców (winogrona, cytrusy). Znacznie rzadziej Grecy poszukują specjalistów wysokiej klasy, od czasu do czasu dając zielone światło marynarzom i architektom.

Praca sezonowa we Francji

23 Feb 2009

Oferty pracy sezonowej we Francji znaleźć można w Internecie (przydatne adresy nieco dalej), ale też w rodzimych wojewódzkich urzędach pracy bądź na stronach Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (www.praca.qov.ph. Bardzo ważna uwaga (by komplikacjom stało się zadość): praca sezonowa nie jest pracą okresową. Ta ostatnia trwa bowiem do trzech miesięcy. Procedura uzyskiwania takiego zajęcia jest niemal identyczna: pierwszy krok to znalezienie pracodawcy, drugi krok to złożenie przez niego odpowiedniego wniosku w DDTEFP. Do dokumentów należy dodać również zobowiązanie, że po upływie określonego w umowie czasu natychmiast opuści się Francję.

Praca we Francji

21 Feb 2009

O pracę we Francji wcale nie jest tak łatwo. Kraj ten zmaga się ze stosunkowo wysokim bezrobociem, wynoszącym ok. 10%. Nic więc dziwnego, że – gdy pracy brakuje dla wielu Francuzów tamtejszy rząd wprowadził okres przejściowy na zatrudnianie cudzoziemców. Ma on trwać dwa lata (z możliwością przedłużenia nawet do pięciu) i w tym czasie Francuzi bardzo skrupulatnie kontrolować będą napływ zagranicznej siły roboczej na ich własny rynek. Nie oznacza to jednak, że możliwości zatrudnienia nie ma wcale. Największą szansę znalezienia dobrej posady mają te osoby, które po pierwsze znają język francuski, po drugie nie boją się ciężkiej pracy, a po trzecie… wszechobecnej biurokracji.

Legalna praca w Belgii – formalności, mieszkanie

15 Feb 2009

Gdy już przyjedziesz do Belgii do wcześniej załatwionej pracy, musisz w ciągu ośmiu dni od daty przyjazdu zarejestrować się w wydziale ds. cudzoziemców belgijskiej administracji gminnej. Przygotuj ważny paszport i umowę w sprawie wynajęcia mieszkania. Twoje dane zostaną przekazane belgijskiej policji, a Ty za pewien czas będziesz ponownie musiał stawić się w wydziale po kartę pobytu, tym razem przynosząc cztery fotografie paszportowe, kontrakt pracowniczy, paszport lub inny dokument tożsamość. Po zapisaniu się do rejestru cudzoziemców otrzymasz swój numer identyfikacyjny (Rijksregisternummer/Registre Nationale).Dla poszukujących pracy w Belgii funkcjonują dwa rodzaje zezwolenia na pobyt. Pierwsze to Mauve Card, ważne trzy miesiące z możliwością przedłużenia do dwunastu. Pozwolenie to otrzymasz, gdy przyjedziesz do Belgii poszukiwać pracy.

Praktyki i staże za granicą

5 Feb 2009

Stażyści są w Unii Europejskiej traktowani jako pracownicy-goście. Na staż można wybrać się po to, by nabyć w wybranym zawodzie odpowiednie doświadczenie, a następnie wrócić do Polski i na miejscu szukać zatrudnienia. Można też wyjechać na staż z nadzieją na znalezienie intratnej posady w wybranym kraju. Jeśli chodzi o wymianę pracowników-gości, Polska podpisała stosowne umowy w tej kwestii z pięcioma krajami: Belgią, Francją, Luksemburgiem i Niemcami oraz Szwajcarią, która do Unii Europejskiej nie należy.

Praca sezonowa za granicą

4 Feb 2009

Pod pojęciem pracy sezonowej kryje się taki rodzaj zatrudnienia, którego czas nie przekracza ośmiu miesięcy (choć zazwyczaj są to trzy miesiące). W przypadku tego typu pracy, kraje Unii Europejskiej nie wymagają od nas wiz ani pozwoleń na pracę. Zatrudnienie sezonowe ma zazwyczaj charakter pracy fizycznej. Dodatkowo związane jest nieodłącznie z porą roku. Pracownicy sezonowi nie mogą mieć mniej niż 18 lat, muszą ponadto być sprawni fizycznie, bowiem dziennie pracuje się – w ekstremalnych przypadkach – nawet do dwunastu godzin, czasem siedem dni w tygodniu.